Oda Sızdırmazlık (Door Fan - Blower Door - Oda Kaçak) ve Boru Sızdırmazlık Testi

Door Fan Oda Sızdırmazlık Testi (Oda Kaçak - Blower Door Testi)

doorfan

Her yangın sınıfında yangın söndürüldükten sonra gazlı söndürme sistemlerinin bulunduğu mahallerde boşalan gaz ile sönmüş olan yangının tekrardan alevlenmemesi için gazın belirli bir süre odada hapsedilmesi gerekir.

Gazlı söndürme sistemlerinde kullanılacak gaz çeşidi, mahalin tehlike sınıfı ve hacmine göre söndürücü gaz miktarı belirlenir. Sistemin verimli bir şekilde çalışması için mahalin sızdırmazlığının sağlanması gerekir. İşte NFPA ve EN standartlarına göre bu sızdırmazlığın sağlanıp sağlanmadığını gözlemek için Door Fan Oda Sızdırmazlık Testi (Oda Kaçak Testi) yapılmalıdır.

EN standartlarına göre ilk andaki konsantrasyon minimum tasarım konsantrasyonu kadar olmalıdır.

Bekleme süresinin (minimum 10 dakika) sonunda, mahal yüksekliğinin %10, %50 ve %90’ındaki konsantrasyon %85’in altında olmamalıdır.

Unutulmamalıdır ki, oda söndürücü gazı içinde hapsedemiyorsa söndürme sistemi olması mahali güvenli kılmaz. Yapılan testlerde sızdırmaz olduğu düşünülen bir çok mahal sızdırmazlık testinden geçemeyip, mahallere tekrar bir izolasyon uygulaması yapılması gerekmiştir. Bu sebeple Gazlı Söndürme Sistemlerinin Bulunduğu ( FM200 , Novec1230 , Inergen , Karbondioksit Gazlı Söndürme gibi)  mahallere Sızdırmazlık Testi uygulanmalıdır.

Boru Sızdırmazlık Testi

borusizdirmazlik

Herhangi bir sistemin teslimi yapılırken sorunsuz çalıştığından emin olunmalıdır. Bunun sağlanabilmesi için de test edilmesi gerekir.

EN standartlarına göre gazlı söndürme sistemlerinde açık uçlu tesisatlar 3 bar basınçla 10 dakika boyunca pnömatik teste tabi tutulmalıdır, kapalı uçlu tesisatlar ise çalışma basıncının 1,5 katı bir değerde 2 dakika boyunca hidrostatik teste tabi tutulmalıdır. Boru sızdırmazlık testleri azot gazı ile yapılır.

Sistemin verimli çalışacağından emin olmak için boru sızdırmazlık testi yapılması şarttır.

 • FM Global
 • NFPA-member
 • UL
 • ULC
 • VDS
 • LPCB
 • CE
 • TSE
 • Lloyds-register
 • EX
 • Tüv-cert