Yangın Standartları

Yapım işleri ile ilgili ilk kanun M.Ö 1750 ile 1795 yılları arasında Babil’in hükümdarlığını yapmış Hammurabi tarafından çıkarılmıştır. Orta Doğu ve Avrupa’da çıkan büyük yangınlar sonrasında günümüze kadar pek çok yangından korunma düzenlemesi yapılmıştır.

Günümüze gelecek olursak, dünyanın en geniş ve en derin kaynaklarına sahip yangın standartları NFPA (Amerika Ulusal Yangından Korunma Birliği) tarından oluşturulmuştur.  NFPA standartlarının başlıklarına bakacak olursak genel olarak yangından korunum sistemlerinin tasarımları çeşitli proses, tesis ve ekipmanlara ait yangın riskleri; bina yapım yönetmelikleri; acil müdahale ile ilgili devleti, itfaiyeyi ve diğer organları ilgilendiren mevzuatları konu edindiğini görürüz. Sistem tasarımları ile ilgili NFPA standartları genel olarak performans bazlı oluşturulmaktadır. Çıkan yangınların geniş çaplı olarak analizi ve güncel testler ile standartlar geliştirilmeye devam etmektedir.

NFPA standartları dışında FM Standartları da çokça başvurduğumuz standartlar arasındadır. FM Global dünyaca kabul görmüş değerli bir sigorta şirketidir. FM Global’in oluşturduğu Data Sheet’ler de NFPA gibi Yangından Korunum Sistemlerinin tasarımlarını, çeşitli proses ve tesislerin tehlikelerini sınıflandırarak ayrı ayrı veri föylerinde konu edinmektedir. FM DS’ler gelişen teknolojiye ayak uydurarak düzenli olarak testler yaparak sürekli güncellenmektedir.

Avrupa kaynaklı olarak EN standartları da yangın algılama ve söndürme sistemleri konusunda ağırlıklı olarak kullanılmaktadır.

Türkiye sınırları içinde yapılacak yangınla ilgili bir tesisatta tüm standartlardan önce Türkiye Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik dökümanı kullanılır. TBYKH yönetmeliğe uymak kaydıyla diğer standartları da sıkça referans almaktayız. Otomatik söndürme sistemlerinin yangını kontol altına almasında, standartlara uygunluğunun kritik role sahip olduğu gerçeği bizim önceliğimizdir.

Standartlar

  1. NFPA Standartları
  2. FM DS Standartları
  3. TS-EN Standartları
  4. Türkiye Yangın Yönetmeliği